top of page

OpenIDM

ТОВ «Інформаційні спеціалізовані системи» проектує, впроваджує та супроводжує системи управління обліковими записами та доступом до ІТ інфраструктури OpenIDM.

OpenIDM – система автоматизації управління обліковими записами користувачів та контролю доступу до корпоративних ІТ-систем, таких як: SAP, 1C, Oracle DB, Active Directory, системи управлінського та фінансового обліку, складського обліку, управління підприємством та інші. OpenIDM – система на базі відкритого коду, без ліцензійних виплат на базі операційної системи Linux.

OpenIDM спрощує та прискорює процес налаштування облікових записів користувачів на системах, формалізує процес запиту та погодження видачі прав доступу до систем, надає службі ІБ інструменти контролю виданих прав доступу та проведення аудиту виданих прав доступу до систем.

OpenIDM максимізує ефективність ІТ підрозділу та підвищує рівень інформаційної безпеки компанії за рахунок:

 • Автоматизації процесу запиту, перегляду, погодження та ескалації видачі прав доступу. Збереження історії змін виданих доступів.

 • Автоматизації процесу створення, налаштування та видалення облікових записів на системах.

 • Аудиту безпеки погоджених доступів, атестація доступів, відслідковування порушення правил видачі доступу.


Для IT підрозділу:

 • Портал замовлення доступу до систем

 • Автоматизація створення, видалення та налаштування облікових записів на системах

 • Автоматизація процесу погодження доступу у керівництва

  

Для служби інформаційної безпеки:

 • Контроль процесу видачі та погодження прав

 • Контроль наявних доступів до систем

 • Контроль порушень рівня доступу користувача до системи

 • Аудит та сертифікація користувачів по рівням доступу

 • Управління паролями користувачів та політиками доступу


Автоматизація з OpenIDM дозволить знизити ризики неавторизованого чи неконтрольованого доступу працівників до систем, захистити доступ до даних, проконтролювати виконання нормативних вимог, надавати користувачам доступ до необхідних їм даним та бізнес-додаткам.
Відповідати вимогам внутрішнього та зовнішнього регулятора

Автоматизація налаштувань прав доступу до систем

Впровадити політику для адміністраторів систем та контролювати їх роботу із системою
Контроль доступу до хмарних додатків

Деталізовані та актуальні звіти для служби інформаційної безпеки

Уніфіковані політики доступу


Управління доступом – це один із компонентів загального процесу ідентифікації користувачів, управління обліковими записами, надання та контроль виданих прав доступу до корпоративних систем. Управління доступом передбачає участь багатьох виконавців та керівників та більшість критичних систем компанії.

OpenIDM забезпечує ефективну автоматизацію та управління обліковими записами користувачів та доступом співробітників до бізнес-критичних систем компанії!

OpenIDM: Текст
bottom of page