top of page

UMBRELLA MONITORING SYSTEM

Система UMBRELLA MONITORING SYSTEM розроблена ТОВ «Інформаційні спеціалізовані системи» з метою підвищення ефективності служби моніторингу елементів мережевої інфраструктури: комутатори, маршрутизатори, xDLS концентратори, VPN-шлюзи, між-мережеві екрани та інше мережеве обладнання.

UMS збирає та візуалізує робочі показники обладнання, визначає доступність мережевих елементів, завантаження каналів передачі даних, показники роботи мережевих модулів.

Функції системи моніторингу

 • Відслідковування доступності мережевих елементів

 • Збір та аналіз параметрів роботи обладнання

 • Збір та обробка подій мережевої інфраструктури

 • Представлення даних для зовнішніх систем


У системі UMBRELLA MONITORING SYSTEM реалізовано унікальні функції для автоматизації пошуку та обробки інцидентів у мережевій інфраструктурі.

 • Root Cause Analysis - кореляція мережевих подій, аналіз топології мережі та визначення кореневої точки відмови. Спеціалісти ТОВ «Інформаційні спеціалізовані системи» розробили RCA алгоритм для підвищення ефективності пошуку кореневої точки збою при багатократних інцидентах у мережі. Робота алгоритму базується на аналізі топології мережі та повідомленнях типу «Host Down». Алгоритм передбачає проведення базової діагностики, виявлення кореневої відмови,  маскування похідних аварій та інтеграцію із системою сервіс-деск.


 • Service Impact Analysis - аналіз впливу мережевого збою на абонентську базу та надання сервісів та класифікація відмов в залежності від задіяних абонентів.


Інтеграція UMS із корпоративним CRM забезпечить аналіз критичності відмови та її впливу на надання послуг, а інтеграція з службами кол-центру та IVR забезпечить операторів контакт-центру необхідною для обслуговування абонентів інформацією.

UMS формує перелік «аварійних» споживачів, надає IVR очікуваний час усунення аварії та розвантажує операторів контакт-центру.

Облік задіяних аварією абонентів та облік абонентів, які звернулись із скаргами дозволяє точніше оцінити фінансові та репутаційні ризики кожної відмови.


 • Repair and Maintenance - ведення реєстру ремонтно-налагоджувальних робіт, опрацювання мережевих інцидентів враховуючи виконання регламентних робіт, відслідковування часу початку та завершення виконання робіт, облік задіяних вузлів та впливу на абонентів, відслідковування наявних інцидентів на вузлах після завершення робіт.


UMS забезпечить автоматизацію збору та обробки даних, роботизацію обслуговування інфраструктури, прискорить час реакції на інцидент, прискорить час створення електронних нарядів у сервіс-деск та інформування служби обслуговування абонентів стосовно часу відновлення надання послуг.


Переваги впровадження UMS

 • Усунення людського фактору при обробці аварійних подій

 • Зменшення часу діагностики та реєстрації інциденту у сервіс-деск з 40 хв. до 10 хв. на кожен інцидент

 • Зменшення часу збору інформації про вплив інциденту на надання послуг абонентам до 5 хв.

 • Зменшення кількості проблемних звернень у контакт-центр на 70%

 • Зменшення навантаження на інженерів служби моніторингу на 50%

 • Економія до 50% OPEX на підтримку дорогих систем моніторингу

UMBRELLA MONITORING SYSTEM: Текст
bottom of page