top of page

IMPERVA DATABSE SECURITY

ТОВ «Інформаційні спеціалізовані системи» впроваджує та супроводжує системи захисту баз даних виробництва компанії Imperva.

Підприємства від SMB до Large Enterprise рівня активно використовують бази даних для зберігання, структурування та обробки даних. Жоден веб-додаток чи управлінська система не обходиться без бази даних. Дані, що зберігаються у базах даних – це найбільш чутлива та критична інформація, якою володіє підприємство. Стратегія повної діджиталізації, яку багато підприємств України обрали своїм основним вектором розвитку, фактично означає перехід усіх даних та процесів, якими володіє компанія, у цифрову форму. А це передбачає активне використання баз даних у корпоративній інфраструктурі.

Втрата інформації із БД та несанкціонований доступ до даних формують значні ризики для роботи підприємства та складають загрозу економічній безпеці підприємства.

Ризики використання баз даних

44% компаній не знають де і які дані зберігаються

85% компаній надають надлишкові права доступу до своїх даних

80% витоків даних спричинені співробітниками

Що забезпечує Imperva Database Security?

 • Автоматичний пошук та класифікація БД

 • Сповіщення та блокування у real-time режимі

 • Аудит активностей бази

 • Оцінка та класифікація загроз

 • Технологію Virtual Patch

Архітектура рішення передбачає:

 • Сервер управління для централізованого управління правилами безпеки, звітності, аудитів безпеки БД

 • Шлюзи безпеки для керування потоком даних до БД, блокування, застосування правил безпеки

 • Агент на рівні ОС, опціонально, для моніторингу підключень до бази, моніторингу нестандартних конфігурацій

Впровадження Imperva Database Security шлюзів можливе у режимі прозорої комутації та режимі мережевого моніторингу.

Результати впровадження

 • Підвищення рівня управління та контролю даними

 • Зниження ризику втрати, витоку чи видалення даних

 • Захист від використання вразливостей програмного забезпечення

 • Проведення аудитів та звітність про використання бази

 • Уніфікований механізм управління правилами інформаційної безпеки для всіх видів баз даних

IMPERVA DBS: Текст
bottom of page